• Digital Markedsføring

    Den fjerde industrielle revolusjon

    Grunnlegger og leder av World Economic Forum, Klaus Schwab er overbevist om at vi er i startfasen av en revolusjon som vil elementært endre vår levemåte, hvordan vi arbeider og forholder oss til hverandre. Han snakker om en «fjerde industrielle revolusjon» – et paradigme som vil treffe oss som en tsunami, uansett om vi vil eller ikke. Hva vil dette bety for oss og vår fremtid? Hva er den fjerde industrielle revolusjonen? Den fjerde industrielle revolusjonen vil påvirke livet vårt helt og fullstendig. Den vil ikke bare endre hvordan vi kommuniserer, men Schwab hevder den vil endre oss som mennesker og subjektet av identitet. Den fjerde industrielle revolusjonen er et…

  • Om meg

    Om meg

    Hei leser! Mitt navn er Veronica Borg. Jeg er en 21 år gammel jente fra Tønsberg som bor i Oslo. Jeg studerer PR og Kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, som ligger til grunn for at jeg startet opp denne bloggen. Dette semesteret spesialiserer jeg meg i Digital Markedsføring, der jeg vil oppdatere denne bloggen jevnlig med temaer innenfor dette feltet som jeg finner interessant, skremmende eller gøy. Det var mennesker som Steve Jobs og Mark Zuckerberg som vekket interessen min rundt teknologi og sosiale medier. Zuckerberg fikk meg til å forstå dybden av hvor stort behov vi har for å være oppdaterte, tilgjengelige og informerte på/for menneskene i kretsene rundt oss.…