Digital Markedsføring

Den fjerde industrielle revolusjon

Grunnlegger og leder av World Economic Forum, Klaus Schwab er overbevist om at vi er i startfasen av en revolusjon som vil elementært endre vår levemåte, hvordan vi arbeider og forholder oss til hverandre. Han snakker om en «fjerde industrielle revolusjon» – et paradigme som vil treffe oss som en tsunami, uansett om vi vil eller ikke. Hva vil dette bety for oss og vår fremtid?

Hva er den fjerde industrielle revolusjonen?

Den fjerde industrielle revolusjonen vil påvirke livet vårt helt og fullstendig. Den vil ikke bare endre hvordan vi kommuniserer, men Schwab hevder den vil endre oss som mennesker og subjektet av identitet. Den fjerde industrielle revolusjonen er et teknologisk hamskifte som vil åpne for konsepter som smart-trafikk, smart-regjeringer og smart-byer. Det vil utvikle seg en fremtid der alt vil være integrert i et økosystem drevet av big data og nært samarbeid mellom business og det sivile samfunn. Utviklingen vil skje gradvis, og så i en fart som det Schwab omtaler som en tsunami. Hva betyr dette for oss?

Bilde hentet fra TCEA

Denne revolusjonen er oppfinnelsen av avanserte cybersystemer som favner over avanserte materialer, robotikk, kunstig intelligens og maskinlæring, autonom transport, bioteknologi og genomikk. Alt vil styres av teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuell data.


Hva vil den fjerde industrielle revolusjonen føre til?

Den fjerde industrielle revolusjonen vil føre til flere store endringer med omveltninger i arbeidsbransjen. Hver industri vil bli digitalisert, disintermediert – og må definere en ny businessmodell. Å implementere nye tenkemåter for å øke effektivitet, både i business og i samfunnet vil føre til store positive endringer. Men med teknologiske omveltninger i arbeidsbransjen fører det også med fare for jobbtap.

Det vil bli svært viktig å lære mennesker raskt om det nye paradimet, og vi må påvirke samfunnet som helhet å tilpasse seg denne endringen. Schwab mener Kinas populasjon vil mestre denne problematikken bedre enn andre land, fordi kineserne er en ung populasjon.

Hvordan kan vi forberede oss på denne revolusjonen?

Silvija Seres har forsket på algoritmeoptimalisering ved Oxford, og jobbet med blant annet forretningsutvikling for Microsoft. Hun ønsker å belyse hvordan ny teknologi vil utfordre tradisjonelle forretningsmodeller og markedsposisjoner. Hun hevder det nye industrielle paradigmet skrever en ny strategisk måte å tenke på, og plages over at mange fortsatt er låst til gamle strategier.

«Vi må forstå at endringer skjer i dag og at vi ikke kan sove til 2020»

– Silvia Seres

Tradisjonelle, strategiske tenkemåter må utfordres, og vi må komme frampå den teknologiske utviklingen. Vi må bøye oss for endringene, og heller tilpasse oss teknologien, enn å være fastklistret i det vi allerede tror fungerer. Seres mener vi må forstå ny teknologi og tilegne oss en kombinasjon av gode ferdigheter som kritisk tenkning, kombinasjon og tverrfaglighet for å mestre de fremtidige endringene.

Det som er spesielt viktig er at utdanningssystemet må endres. Vi må redefinere hva «å lære» egentlig betyr. Egenskaper og ferdigheter ved jobbsøknader vi forandre seg drastisk, og vi må tilpasse skolen til et stadig økende behov for kontinuerlig endring i forhold til for eksempel jobb. Det nye utdanningssystemet må fortsatt ha et fotfeste i det allerede livslange utdanningssystemet som har vært i alle år, men det må tilpasse og rettes mer mot å utvikle digitale ferdigheter, etiske normer og kreativ tenkning – faktorer som vil bli enda viktigere med årene.

Det viktigste er å ta tak, og ikke være redd for utviklingen. Vi må utnytte det for hva det er verdt – se på det som en mulighet, og ikke en trussel. Robin Sharma sa så fint: Change is hard at first, messy in the middle, and gorgeous at the end.

La oss ikke stå fast i fortiden.


Lær mer her:


Kilder:

https://www.youtube.com/watch?v=7xUk1F7dyvI
https://www.manpower.no/kund/nor/nyheter/nyheter/newsposts/den-fjerde-industrielle-revolusjon-digitaliseringen-angaar-oss-alle-249041
https://blog.tcea.org/rethinking-learning/?insvid=168be5a7cde23e4d–1549381881307
https://no.wikipedia.org/wiki/Utvidet_virkelighet

Share with:

FacebookTwitterLinkedInEmail this page


9 kommentarer

Legg igjen en kommentar til Mary Ann Oshaug Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *